Vid hjärtmuskel och hjärtsäcksinflammation är symtom som sjukdomskänsla, halsont, trötthet och bröstsmärtor vanligt. Känner du igen symtomen bör du kontakta läkare.

Symtom vid hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation

De symtom som förekommer vid en hjärtmuskelinflammation (myokardit) och vid en hjärtsäcksinflammation är oftast märkbara, men kan vara svåra att urskilja ifrån en vanlig infektion. De symtom man får av de två inflammationerna är olika beroende om inflammationen sitter på hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. En virusinfektion i sig innebär nästan alltid att man är trött, har feber, muskelvärk, eller ont i halsen. Har du dessutom symtom som smärtor i bröstet, hjärtklappning och känner dig andfådd kan det visa på en hjärtsäcksinflammation. Ibland kan symtom även vara bensvullnad eller att man svimmar.


hjärtmuskelinflammation hjärtsäcksinflammation

Har du istället symtom som vid en virusinfektion samt en bröstsmärta som ändras och påverkas beroende på hur du andas och ditt läge, kan det vara symtom för en hjärtmuskelinflammation. Smärtan i bröstet för en hjärtmuskelinflammation brukar ofta komma som en plötslig, skarp och skärande smärta bakom bröstbenet som nästan alltid blir värre vid inandning. Man brukar säga att vid en hjärtmuskelinflammation så är symtom som bröstsmärta mer diffusa än vid en hjärtsäcksinflammation. Titta gärna på avsnittet "hjärtmuskelinflammation - behandling" för mer info.


Hjärtmuskelinflammation (myokardit) - Symtom

Karaktäristiska symtom vid hjärtmuskelinflammation (myokardit)
* Har eller har haft en infektion (trötthet, feber, muskelvärk eller halsont)
* En skärande smärta mitt eller till vänster om bröstet
* Andfåddhet och svullna underben
* Smärta vid djupandning


Hjärtsäcksinflammation (perikardit) - Symtom

Karaktäristiska symtom vid hjärtsäcksinflammation (perikardit)
* Har eller har haft en infektion (trötthet, feber, muskelvärk eller halsont)
* Bröstsmärta och trötthet
* Andningssvårigheter och bensvullnad
* Oregelbunden hjärtrytm som kan göra att man svimmar
* Smärta vid djupandning


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.