Hjärtmuskel och hjärtsäcksinflammation behandlas oftast i hemmet. Man använder då inflammationshämmande och smärtlindrande. Ibland behövs dock sjukhusbehandling.

Behandling av hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation

Är man inte säker på om man har fått en hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) påbörjas en behandling först efter att en utredning tagit plats. Under utredningen letar läkaren efter tecken på svullna blodkärl, skrapljud, blåsljud och gnidningsljud. Man kollar också om pulsen försvinner vid inandning (pulsas paradoxus), om man har en temperaturstigning eller om det finns en vätskefyllnad i hjärtsäcken. För att en eventuell behandling och diagnos kan EKG, samt blodprover och en lungröntgen komma att användas.

En akutremiss till sjukhus skrivs ut ifall man har ST-höjningar, bröstsmärta, feber, förhöjda hjärtenzymer, andnöd eller lågt blodtryck. Vid lättare symtom krävs oftast ingen behandling på sjukhus utan man får åka hem och hålla kontakten med läkaren ifall det skulle bli värre.


behandling av hjärtmuskelinflammation

Har man fått en diagnos för antingen hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) är den bästa behandlingen vila. Det är ett strikt förbud mot all sorts fysisk motion, idrott eller någon som helst kroppsansträngning. Detta är högst väsentligt, under hela läkningsprocessen, som kan pågå i flera veckor. Det är därför bra att vara uppmärksam och förstå de symtom som uppkommer vid både hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation tills man är helt återställd. Mer om detta i avsnittet "hjärtmuskelinflammation symtom". Det kan också vara viktigt att få en behandling snabbt, framförallt om det är en hjärtsäcksinflammation eller en mer allvarlig hjärtmuskelinflammation man ådragit sig.


Typisk behandling av hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit)

En behandling för både hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation är olika beroende på svårighetsgraden av inflammationen. Det första man gör är att behandla de symtom man har med smärtstillande. Dessutom används inflammationshämmande mediciner. Ibland måste personen övervakas för behandling på sjukhus en tid då man inte är säker på hur hjärtats funktion har påverkats. Men i de flesta fall påbörjas behandling i hemmet. Har man en hjärtsäcksinflammation kan man behöva ytterligare behandling för det som eventuellt har orsakat inflammationen. Dessutom kan man behöva tappas på vätska i hjärtsäcken.

Behandling - Hjärtmuskelinflammation / Hjärtsäcksinflammation

Kort om behandling vid hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation
* Vila mycket utan kroppsansträngning tills du är helt återställd
* Smärtstillande (vid behov)
* Inflammationshämmande medicin
* Antibiotika mot eventuella bakterier (fungerar inte mot virus)
* Vid en svår inflammation kan övervakning på sjukhus en del eller hela tiden av läkningsprocessen behövas
* Behandling med diuretika (vätskedrivande medel)

Behandling endast vid hjärtsäcksinflammation (perikardit)

Kort om den behandling som endast sker vid hjärtsäcksinflammation
* Ibland behöver man tappa hjärtsäcken på vätska
* En eventuell behandling mot det som orsakade inflammationen

annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.