Välkommen till hjärtmuskelinflammation.se. Här förklarar vi vad en hjärtmuskelinflammation är, vilka symtom som är vanliga och vilken sorts behandlling man kan tänka sig få.

Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

Hjärtmuskelinflammation eller myokardit innebär en kronisk eller akut inflammation av hjärtmuskeln. En hjärtmuskelinflammation är en ganska vanlig hjärtsjukdom och förekommer oftast i samband med infektioner av virus, bakterier, parasiter eller toxiner. Vid inflammation av hjärtmuskeln förekommer arytmier (ojämn hjärtrytm) relativt ofta. Därför bör den drabbade av hjärtmuskelinflammation (myokardit) först övervakas och få en eventuell behandling på sjukhus.

Även om en sjukhusvistelse ofta är att räkna med, läker de ofta ut av sig själv. I annat fall kan en hjärtmuskelinflammation utvecklas till kardiomyopat som är en ännu allvarligare hjärtmuskelsjukdom. Därför ska man vara försiktig och alltid kontakta en akutmottagning om man misstänker en hjärtmuskelinflammation. I avsnittet "hjärtmuskelinflammation - behandling" kan du läsa mer.


hjartmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation till hjärtsäcksinflammation (perikardit)

En hjärtmuskelinflammation kan ibland försämra hjärtats förmåga att pumpa blod. Då kan vätskor samlas i lungorna och i hjärtsäcken så man dessutom får en hjärtsäcksinflammation (perikardit). Att få en hjärtsäcksinflammation strax efter man har fått en hjärtmuskelinflammation är väldigt vanligt och drabbar en större del av alla som får en inflammation på hjärtat. Vill du läsa vidare om de symtom som uppkommer vid hjärtmuskel och hjärtsäcksinflammation klickar du på "hjärtmuskelinflammation - symtom".


Orsak till hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit)

En inflammation på hjärtat är något man får i alla åldrar och dessutom om man är helt frisk i övrigt. Hjärtmuskelinflammationen beror i regel nästan alltid på en virusinfektion men det är möjligt att få den av bakterier, parasiter eller ifrån läkemedel (toxiner). Finns det en infektion i kroppen, speciellt om du har feber eller halsont ökar risken radikalt för att få hjärtmuskelinflammation (myokardit) om du idrottar eller överanstränger dig. Du bör därför aldrig träna vid halsont eller feber.

Andra orsaker till hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit)
* efter en hjärtattack
* vara autoimmunt (allergi, transplantationsavstötning eller vid reumatisk feber)
* njursvikt
* trauma
* cancer


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.